BIBLIOTEKA

Bibliografia

IV. Historia i Zagłada Żydów w edukacji szkolnej

A. Opracowania ogólne, metodyka nauczania

 • 1.Abram Ido, „Wychowanie po Holocauście” [w:] „Polis. Pismo o sztuce życia publicznego”, nr 21/1997, s. 80-84
 • 2.Ambrosewicz-Jacobs Jolanta, „Nauczanie o Holocauście”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 8/ styczeń 1998, s. 65-68
 • 3.Białecka Alicja, „Edukacja w Miejscach Pamięci” [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka Fundacji Pamięci Ofiar Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”, nr 9/czerwiec 1998, s. 21-25
 • 4.Białecka Alicja, „Działalność pedagogiczna muzeum i miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau”, [w:] „Wartości w edukacji historycznej”, red Janusz Rulka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 268-274
 • 5.Białecka Alicja, „Różne aspekty nauczania o Holocauście”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr13/ czerwiec 2000, s. 65-68
 • 6.Brynkus Józef, „Polska perspektywa nauczania o Holocauście”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 13/czerwiec 2000, s. 69-73
 • 7.Buryła Sławomir, „Holokaust jako temat lekcji języka polskiego”, [w:] „Polonistyka”, 2004/4, s. 21-25
 • 8.Buryła Sławomir, „Trudne tematy z przeszłości”, [w:] „Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna”, kwartalnik, nr 3(17), lato 2005, s. 36-38
 • 9.Czuj Mariusz, Połuszańczyk-Oksytiuk Ewa, „Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów Polskich – Holocaust” – sprawozdanie z seminarium dla nauczycieli w Instytucie Yad Vaschem, [w] „Zeszyty Muzealne”, tom 10, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, Włodawa 2000, s. 164-166
 • 10.Friszke Andrzej, „Żydzi w szkolnych podręcznikach”, [w:] „Więź”, lipiec 1999, s. 23-36
 • 11.Friszke Andrzej, Szuchta Robert, Tych Feliks, „Historycy o Holocauście w polskich podręcznikach i nauczaniu”, [w:] „Polska-Niemcy-Izrael. Materiały dla animatorów trójstronnej wymiany młodzieży”, wyd. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Warszawa-Podsdam 2000, s. 93-100
 • 12.„Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej”, pod redakcją Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra trojańskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004
 • 13.Kacorzyk Andrzej, „Yad Vaschem 1999”, [w] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 13/czerwiec 2000, s. 83-86
 • 14.Kestenberg Judith, „Gdyby wasi rodzice byli mali – rozmowa z dziećmi o Holocauście”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 9/czerwiec 1998, s. 55-60
 • 15.Kranz Tomasz, „Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Rozważania o roli upamiętniania w przekazie społeczno-historycznym”, [w:] „Przeszłość i pamięć”, styczeń-luty-marzec 2000, s. 57-63
 • 16.Kranz Tomasz, „Miejsca pamięci czy pamięć miejsc”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 13/czerwiec 2000, s. 75-78
 • 17.Kranz Tomasz, „Edukacja historyczna w miejscach pamięci”, Lublin 2002
 • 18.Kubis Barbara, „Pamiętnik jako źródło wiedzy o Holocauście i jego rola w nauczaniu historii”, [w:] „Międzynarodowa konferencja – Upowszechnianie wiedzy o Holocauście i martyrologii narodów. Stan obecny i zamierzenia. Referaty”, Duszniki Zdrój 17-19 stycznia 2001, wyd. Muzeum Gross-Rosen, Wałbrzych 2001, s. 21-42
 • 19.Kubis Barbara, „Historia w pamiętnikach zapisana. Wybrane zagadnienia”, Opole 2003, zawiera, „Życie kobiet żydowskich w międzywojennej Polsce”, s. 129-162; „Pamiętnik jako źródło wiedzy o Holocauście i jego rola w nauczaniu historii”, s. 181-200; „Dzieciństwo czasu pogardy i Holocaustu”, s. 201-231
 • 20.Kula Marcin, „Uwagi o nauczaniu historii Żydów daleko od Jerozolimy”, [w:] „Biuletyn ŻIH”, nr 4/1994 – nr 2/1995, s. 65-77
 • 21.Levine Karen, „Walizka Hany. Historia prawdziwa”, Poznań 2005
 • 22.Lutz Thomas, „Miejsca pamięci przewodnikami po niedawnej historii”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 13/czerwiec 2000, s. 79-82
 • 23.Łysak Tomasz, „Fabularyzacja historii. Korczak Wajdy i Lista Schindlera Spielberga”, [w:] „Polonistyka”, 2004/4, s. 37-42
 • 24.Myśliwiec Ewa, „Recepcja utworów o Holocauście”, [w:] „Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli”, nr 7/2000, s. 412-418
 • 25.„Nauczanie o Holokauście”, redakcja Andrzej Żbikowski, Konferencja na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 19 XII 2005, Pułtusk 2006, zawiera: „Deklaracja Sztokholmska, styczeń 2000, s. 7-8; Daria Nałęcz, „Wstęp”, 9-12; Hanna Węgrzynek, Prezentacja Holokaustu i dziejów Żydów w aktualnych podręcznikach szkolnych”, s. 13-74; Robert Szuchta, „Nauczanie o Holokauście – zalecenia programowe a praktyka szkolna”, s. 75-82; Wiesława Młynarczyk, „Edukacja o Holokauście w Instytucie Pamięci Narodowej. Współpraca między LXXXI Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Miłej w Warszawie i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN”, s. 83-88; Barbara Engelking-Boni, „Zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Możliwości włączenia wyników najnowszych badań naukowych do działań edukacyjnych”, s. 89-94; Alicja Białecka, „Działalność edukacyjna prowadzona w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau”, s. 95-100; Edyta Kurek, „Doświadczenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w prowadzeniu kursów dla polskich i izraelskich nauczycieli”, s. 101-112; Jolanta Żyndul, „Miejsce i rola edukacji o Holokauście w programie uniwersyteckiego nauczania o dziejach i kulturze Żydów polskich”, s. 113-120; Robert Kuwałek, „Działalność edukacyjna w Muzeum-Miejscu Pamięci w Bełżcu w świetle nauczania o Zagładzie”, s. 121-130; Andrzej Żbikowski, „«Ścieżka holokaustowa» w nauczaniu interdyscyplinarnym w edukacji humanistycznej w wyższych szkołach niepublicznych. Projekt Centrum Edukacji o Dziejach i Zagładzie Polskich Żydów przy Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora”.
 • 26.Niecio Jerzy, „Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w podręcznikach szkół polskich”, [w:] „Tematy żydowskie. Historia. Literatura. Edukacja”, pod redakcją Elżbiety Traby i Roberta Traby, Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, Olsztyn 1999, s. 273-278
 • 27.Oleksy Krystyna, „Symbolika Auschwitz i uniwersalne wartości moralne związane z tą tematyką”, [w:] „Wartości w edukacji historycznej”, red Janusz Rulka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 268-274
 • 28.Oleksy Krystyna, „Centrum Edukacji w Miejscu Pamięci”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 9/ czerwiec 1998, s. 3-6
 • 29.„Pamięć i upamiętnianie. O znaczeniu edukacji historyczno-politycznej w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”, Materiały z konferencji w Berlinie, 6-8 X 2000, Poczdam/Warszawa 2003
 • 30.Przymuszała Beata, „Opis Zagłady. Opowieść negatywna”, [w:] „Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli”, nr 10/2001, s. 607 – 612
 • 31.Rysińska Ewa, „Université D´Été. L´enseignement de L´Histoire de La Shoah“, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów“, 2003/nr 1, s. 134-136
 • 32.Suchoński Adam, „Problematyka Holocaustu w wybranych podręcznikach do nauczania historii na świecie”, [w:] „Międzynarodowa konferencja – Upowszechnianie wiedzy o Holocauście i martyrologii narodów. Stan obecny i zamierzenia. Referaty”, Duszniki Zdrój 17-19 stycznia 2001, wyd. Muzeum Gross-Rosen, Wałbrzych 2001, s. 63-92
 • 33.Suchoński Adam, „Rola empatii w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie Holocaustu”, [w:] „Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, pod redakcją Grażyny Pańko i Joanny Wojdon, Toruń 2003, s. 26-38
 • 34.Szuchta Robert, „Holocaust w edukacji szkolnej po 1989 roku”, [w:] „Forum Europejskie”, nr 9, wiosna 2005, s. 48-57
 • 35.Szuchta Robert, „Refleksje o nauczaniu historii Holocaustu w polskiej szkole”, [w:] „Tematy żydowskie. Historia. Literatura. Edukacja”, pod redakcją Elżbiety Traby i Roberta Traby, Olsztyn 1999, s. 259-272
 • 36.Szuchta Robert, „Nauczanie o Holocauście”, [w:] „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3-4/1997, s. 110-115
 • 37.Szuchta Robert, „Problematyka stosunków polsko-żydowskich w szkolnej praktyce nauczania historii”, [w:] „Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich”, tom 1, cz. 2, pod redakcją Jacka Staszewskiego, Gdańsk – Toruń 1995, s. 205-208
 • 38.Szuchta Robert, „Korczak znany czy nieznany? Jak w polskiej szkole uczono o Januszu Korczaku i zagładzie Żydów”, [w:] „Midrasz. Pismo żydowskie”, nr 9/2002, s. 32 – 39
 • 39.Szuchta Robert, „Wyprawy do przeszłości. Podróże studyjne młodzieży izraelskiej do Polski”, [w:] „Szkolne Mówią wieki”, nr 04/2004, s. 1-3
 • 40.Szuchta Robert, Trojański Piotr, „Holocaust. Program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych”, Warszawa 2000 (dodruk 2001, wersja uzupełniona)
 • 41.Szuchta Robert, „«Cudze chwalicie, swego nie znacie»”, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów”, 2003/nr 3, s. 482-484
 • 42.Szuchta Robert, Trojański Piotr, „Pomóc uczniom być ludźmi...”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”, nr 16, styczeń 2002, s. 31 – 36
 • 43.„Tematyka żydowska w podręcznikach szkolnych”, [w:] „Biuletyn ŻIH”, nr 3-4/1997, s. 13-109, zawiera: Szewach Eden, „Koordynacja podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu, s. 13-19; „Polsko-Izraelska Komisja Podręcznikowa. Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i Izraelu”, s. 20-25; Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych, Hanna Węgrzynek, „Wnioski z analizy funkcjonujących obecnie podręczników szkolnych do nauczania historii ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przedstawiania dziejów Żydów i Państwa Izrael w wykładzie historii Polski oraz historii powszechnej”, s. 26-41; Hanna Węgrzynek, „Ekspertyza dotycząca prezentacji historii Żydów w podręcznikach do historii dla szkół podstawowych i średnich”, s. 42-55; Paweł Fijałkowski, „Analiza podręczników szkolnych do historii czasów starożytnych i nowożytnych, pod kątem problematyki żydowskiej”, s. 56-61; Jan Doktór, „Ekspertyza podręczników do historii (XIX i początek XX wieku)”, s. 62-66; Andrzej Żbikowski, „Historia polskich Żydów XIX – XX wieku w podręcznikach szkolnych”, s. 67-75; Alina Cała, „Recenzja podręczników do historii Polski XX w.”, s. 76-96, Paweł Szapiro, „Uwagi dotyczące przedstawiania dziejów Żydów polskich w podręcznikach dla klas IV oraz zeszytów ćwiczeń dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej”, s. 96-99; Jan Jagielski, „Ilustracje dotyczące Żydów w Polsce i Europie w podręcznikach do historii dla szkół podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i liceach zawodowych”, s. 99-107.
 • 44.Trojański Piotr, „Holocaust jako źródło kształtowania wartości uniwersalnych”, [w:] „Wartości w edukacji historycznej”, red Janusz Rulka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 89-93
 • 45.Trojański Piotr, „Nazizm i Holocaust w edukacji historycznej młodzieży szkoły podstawowej”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 9, czerwiec 1998, s. 67-70
 • 46.Trojański Piotr, „Program nauczania o Holocauście przykładem kształcenia blokowego w ramach przedmiotów humanistycznych”, [w:] „Edukacja Humanistyczna” Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 3, Zielona Góra 2003
 • 47.Tych Feliks, „Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii”, [w:] tenże, „Długi cień Zagłady. Szkice historyczne”, Warszawa 1999, s. 97-117
 • 48.Weber H. Norbert i Rathenow Hans-Fred, „Pedagogika miejsc pamięci – próba bilansu”, [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2/1996, s. 3-36
 • 49.Wysok Wiesław, „Doświadczenie Auschwitz a pedagogika pamięci”, [w:] „Scriptores Scholarum, nr 1(18), jesień/zima 1998.
 • 50.„Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i Izraelu”, Warszawa – Jerusalem, 1995; toż, [w:] „Biuletyn ŻIH”, nr 3-4/1997, s. 20-25
 • 51.Ziesing Hartmut, „Holocaust w polsko-izraelsko-niemieckich spotkaniach młodzieży”, [w:] „Polska-Niemcy-Izrael. Materiały dla animatorów trójstronnej wymiany młodzieży”, wyd. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Warszawa-Podsdam 2000, s. 48-61
 • 52.„Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech”, pod red. Tomasza Kranza, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 1998; zawiera: Tomasz Kranz, „Zbrodnie nazizmu jako doświadczenie historyczne Niemców i Polaków”, s. 11-26; Czesław Madajczyk, „Okupacja hitlerowska w powojennej świadomości historycznej, politycznej i potocznej Polaków”, s. 27-36; Herbert Schneider, „Ściganie zbrodni narodowosocjalistycznych w Niemczech a niemiecka opinia publiczna”, s. 37-56; Ryszard Walczak, „Zbrodnie hitlerowskie w świetle śledztw i ustaleń Głównej Komisji”, s. 57-66; Zygmunt Mańkowski, „Historiografia polska na temat zbrodni hitlerowskich”, s. 67-86; Annegret Ehmann, „Psychologiczne aspekty pracy nad historią nazizmu w edukacji politycznej i muzeach upamiętniania w Niemczech”, s. 87-106; Andrzej Stępnik, „Zbrodnie nazizmu w polskich podręcznikach historii”, s. 107-136; Tomasz Kranz, „Spuścizna nazizmu a współczesna edukacja historyczno-polityczna”, s. 137-150; Thomas Lutz, „Muzea upamiętniające ofiary nazizmu. Rozważania o rozwoju i aktualnych zagadnieniach w Polsce i Niemczech”, s. 151-162; Wolfram Meyer zu Uptrup, „O roli muzeów utworzonych w miejscach zbrodni nazistowskich w dzisiejszej edukacji politycznej”, 163-166.
 • 53.„Żydzi w Polsce – Swoi czy obcy?” [w:] „Polonistyka”, nr 4/1993, (zeszyt w całości poświęcony nauczaniu o historii i kulturze żydowskiej, zawiera m.in.: Jan Błoński, „Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza”, s. 198-203; Józef Wróbel, „Pamięć i wygnanie”, s. 204-209; Ewa Wiegandt, „Arka Noego i perły baronowej (O Austerii Juliana Stryjkowskiego)”, s. 210-214; Dorota Śliwińska, „Historia z pamięci w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall”, s. 215-220; Jerzy Kaniewski, „Mroczne korzenie współczesności, czyli Początek Andrzeja Szczypiorskiego”, s. 220-226; Violetta Michałek, Wiesław Wantuch, „Szmulek – ten obcy?”, s. 226-229; Michał Strzemski, „Pejsy Szmulka”, s. 229-230)

 •   
  Anna Woźniak