BIBLIOTEKA

Bibliografia

IV. Historia i Zagłada Żydów w edukacji szkolnej

B. Scenariusze lekcji, materiały edukacyjne

 • 1.„Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy”, Katalog wystawy, Amsterdam 1996
 • 2.„Auschwitz. Pamięć dla przyszłości”, Teki edukacyjne IPN, Warszawa 2003
 • 3.„Funkcje KL Auschwitz. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych”, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1996
 • 4.Cudziło Renat, „Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii (scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym”, [w:] „Wiadomości Historyczne”, nr4/2006, s. 31-34
 • 5.Królikowska Wanda, „Wycieczka śladami warszawskiego getta”, [w:] „Szkolne Mówią wieki”, nr 4/03 (10)/2003, s. 5-7
 • 6.Lorkowska Ewa, „Holocaust – kryzys cywilizacji europejskiej?”, [w:] „Scenariusze lekcji do serii podręczników A. Radziwiłł i W. Roszkowskiego – Historia 1789 – 1997”, pod redakcją Haliny Wesołowskiej i Krystyny Zaufal, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2000, s. 67-73
 • 7.„Los Polaków i los Żydów w KL Auschwitz. Materiały historyczne dla nauczycieli”, wybór materiałów: Alicja Białecka, Adam Cyra, Emeryka Iwaszko, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 1999
 • 8.Łoś Bogusław, Sinulingga Dawid, Żurek Sławomir J., „W drodze do gazu... Czy i jak mówić dziś o Holocauście na lekcjach języka polskiego?”, [w:] „Język polski w szkole średniej. Kwartalnik”, Rocznik XV, Kielce nr 1/ rok szkolny 2000/2001, s. 44-48
 • 9.„Muzeum byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze”, CD- Rom, Program multimedialny zawierający szczegółowe informacje na temat: Nazizmu, Holocaustu, Akcji Reinhard, obozu w Sobiborze, oprawców, ofiar. Wydawnictwo Multimedialne KGL Planet S. C., Chełm 2000
 • 10.„Opera dziecięca Brundibár. Nans Krása. Teczka informacyjna Brundibar”, Materiały do pracy nad projektem kulturalnym dla dzieci i młodzieży. Inicjatywa Jeunesses Musicales Deutschland we współpracy z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, b.d.m.w.
 • 11.Rutkowska Marta, „Sześć milionów czy więcej? O Holokauście i «osmaleniu». Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych”, [w:] „Zeszyty szkolne. Edukacja humanistyczna”, kwartalnik, nr 3(17), lato 2005, s. 102-117
 • 12.Sobolewicz Tadeusz, „Kształcić czy zaliczać”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 9/czerwiec 1998, s. 71-73
 • 13.Szuchta Robert, „Polacy i Żydzi – płaszczyzny nieporozumień i porozumienia” - Konspekt lekcji bieżącej z historii w klasie III lub IV, [w:] „Praca nad źródłami. Konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli”, pod redakcją Melanii Sobańskiej-Bondaruk i Stanisława Bogusława Lenarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 206-207
 • 14.Szuchta Robert, „Żydowscy mieszkańcy miast polskich w średniowieczu. Położenie prawne i organizacja gminy żydowskiej”, [w:] „Lekcje ze źródłami. Konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum. Średniowiecze”, pod redakcją Stanisława Zająca, Warszawa 2000, s. 105-114
 • 15.Szuchta Robert, „Problematyka stosunków polsko-żydowskich w szkole”, [w:] „Wiadomości Historyczne”, nr 1/(styczeń-luty)1995, s. 31-33
 • 16.Szuster Leszek, „Lekcja historii na żywo”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 12/styczeń 2000, s. 97-98
 • 17.Tracz Małgorzata, „Moja wizja lekcji”, [w:] „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau”, nr 9/czerwiec 1998, s. 26-27
 • 18.Trojański Piotr, „Konspekt lekcji historii przeprowadzonej metodą dramy. Polacy i Żydzi – razem ale obok siebie”, [w:] „Wiadomości Historyczne”, nr 5(listopad-grudzień)/1997, s. 301-304
 • 19.Wesołowska Halina, „Niemcy pod rządami nazistów (1933 – 1939)”, [w:] „Materiały edukacyjne programu KREATOR. Scenariusze lekcji”, CODN Warszawa 1999, s. 61-72
 • 20.Wesołowska Halina, „Państwo i społeczeństwo nazistowskich Niemiec w latach trzydziestych XX wieku”, [w:] „Scenariusze lekcji do serii podręczników A. Radziwiłł i W. Roszkowskiego – Historia 1789 – 1997”, pod redakcją Haliny Wesołowskiej i Krystyny Zaufal, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2000, s. 58-61
 • 21.„Wspólna nauka i spotkanie w Oświęcimiu. Czy to jest możliwe?”, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Warszawa-Potsdam, styczeń 1996
 • 22.„Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”, Teki Eukacyjne IPN, Warszawa 2005

 •   
  Anna Woźniak