MATERIAŁY EDUKACYJNE

Materiały edukacyjne nt. historii Żydów i antysemityzmu w Europie


Teaching Materials on the History of Jews and Anti-Semitism in Europe. (OSCE)

Materiały zostały opracowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR) oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie, we współpracy z gronem międzynarodowych ekspertów z siedmiu krajów europejskich: Chorwacji, Danii, Holandii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Polski. Polskimi partnerami w projekcie byli Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Przedstawiciele i eksperci organizacji partnerskich odpowiedzialni byli za dostosowanie materiałów do sytuacji edukacyjnej i doświadczeń historycznych danego kraju.   

Na całość składają się trzy zeszyty tematyczne, obejmujące kolejno różne aspekty antysemityzmu:

Część 1 - historię Żydów i antysemityzmu w Europie do 1945 r.

Część 2 - problemy współczesnego antysemityzmu

Część 3 - antysemityzm jako jedna z form dyskryminacji.

Uzupełnieniem materiałów jest obszerny przewodnik dla nauczyciela, zawierający dodatkowe informacje i wskazówki przydatne w nauczaniu tej problematyki.

Materiały zostały opracowane w taki sposób, by nauczyciele różnych przedmiotów humanistycznych mogli z nich korzystać. Decyzją ministra edukacji narodowej zostały one wpisane na listę środków dydaktycznych przeznaczonych do nauczania historii i społeczeństwa na poziomie szkół podstawowych oraz historii na poziomie gimnazjum (nr zalecenia: 2335/2008). W 2008 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło finansowo wydanie 3. części materiałów, poradnika metodycznego oraz dodruk części 1. i 2. Wersje elektroniczne poszczególnych części materiałów można pobrać z naszej strony:

Całość materiałów w wersji językowej angielskiej dostępna jest na stronie internetowej OBWE/ODIHR.

Pakiet edukacyjny jest rozprowadzany za darmo wśród nauczycieli uczestniczących w seminariach poświęconych problematyce nauczania o historii Żydów i antysemityzmowi, organizowanymi przez instytucje zaangażowane w jego powstanie. Oficjalna promocja pakietu odbyła się w dn. 5 marca 2009 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.