SEKCJA NAUCZYCIELSKA

   W tej części naszej strony internetowej znajdą Państwo materiały edukacyjne poświęcone nauczaniu historii i kultury Żydów, jak również dotyczące szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji, poszanowania odmienności, docenienia różnorodności oraz otwartości na inne kultury i wyznania. Zamieszczać będziemy tu także informacje na temat seminariów i szkoleń nauczycieli, organizowanych przez nasze Centrum oraz inne instytucje.

   Chcielibyśmy, aby strona ta była nieustannie wzbogacana o różne propozycje rozwiązań dydaktycznych. W związku z tym prosimy bardzo o nadsyłanie swoich pomysłów dotyczących nauczania wspomnianej wyżej problematyki. Otrzymane materiały będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszym serwerze. Korespondencję prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (info@zydziwpolsce.edu.pl), bądź bezpośrednio na adres Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie, 31-124 Kraków, ul. Rajska 10/5; tel./fax.: +12-634-0757.

 

Materiały edukacyjne:

Scenariusze lekcji:

Konferencje i warsztaty metodyczne:

 

Wskazówki bibliograficzne:

Aktualności serwisu:

Ogłoszenia: 


A & K Woźniak