Free2choose in Poland: "DEBATY / DYLEMATY"

 

Informacja o programie „Free2Choose – debaTY/dylemaTY”

 

Celem „Free2Choose - debaTY-dylemaTY” jest stymulowanie młodych ludzi do krytycznego myślenia, zachęcenie ich do odniesienia każdego z dylematów do ich osobistej sytuacji w ich społeczności. Program składa się z dwóch głównych komponentów: wędrującej wystawy oraz debat o wolnościach i prawach człowieka.

Wystawa "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy " lub wystawa "Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?" Wystawa ma charakter edukacyjny i podróżuje po polskich szkołach już od kilku lat, będąc ważnym uzupełnieniem przedmiotów humanistycznych oraz godzin wychowawczych. Dodatkowym atutem wystawy jest możliwość wykorzystania w jej prezentacji edukacji rówieśniczej (peer education). W zainteresowanych szkołach zorganizujemy warsztaty, w trakcie których uczniowie nauczą się być przewodnikami po wystawie i oprowadzać po niej swoich rówieśników, podczas przerw i niektórych zajęć. Wystawa jest udostępniana szkole na około 3 tygodnie.

Debaty młodzieżowe – „Free2Choose – debaTY/dylemaTY

Dyskusje prowadzone są w szkołach przez doświadczonych animatorów, w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Dom Anny Frank oraz Stowarzyszenie Spotkania. Ich tematyka skupia się wokół dylematów, które pojawiają się na granicy pomiędzy podstawowymi wolnościami i prawami człowieka a wartościami demokratycznymi. Ważnym elementem prowokującym dyskusję jest prezentacja krótkich filmów, prezentujących dany dylemat na przykładzie bieżących zjawisk w Europie i na świecie. Dylematy te odnoszą się do takich praw jak: wolność słowa, wolność wyznania, prawo do prywatności, wolność prasy, prawo do demonstracji.

 

W ramach tego komponentu szkoły mogą przeprowadzić dwa rodzaje debat – debatę szkolną dla grupy około 25-30 osób, podczas której animatorzy Stowarzyszenia pracują z młodzieżą podczas warsztatów, a następnie moderują dyskutuję o prawach i wolnościach. Możliwe jest także przeprowadzenie debaty publicznej – z udziałem ludzi spoza szkoły. Wymaga to od szkoły zorganizowania imprezy oraz przygotowania uczniów do udziału w wydarzeniu (np. na podstawie proponowanych przez organizatorów scenariuszy lekcji o prawach człowieka). W takich debatach mogą uczestniczyć przedstawiciele innych szkół z regionu, lokalne władze samorządowe, znane osoby, eksperci, media. Organizatorzy programu będą moderować dyskusję oraz wspierać organizacyjnie grupę liderów z miejscowości, zaangażowanych w jej przeprowadzenie.

Program jest realizowany we współpracy z Ambasadą USA, dlatego też w szkołach, w których odbędą się debaty lub wystawy możemy zorganizować dodatkowo spotkanie/dyskusję z dyplomatą amerykańskim na wybrany przez uczniów intrygujący ich temat, który podczas pracy w ramach programu „Free2choose – debaTY/dylemaTY” był dla nich najbardziej kontrowersyjny. Spotkania takie będą się odbywać w języku angielskim.

Reprezentantów szkół uczestniczących w programie „Free2choose – debaTY/dylemTY” zaprosimy w maju 2007 do udziału w ogólnopolskiej debacie o granicach wolności, która odbędzie się w Warszawie.

 

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej: przedsięwzięcia na rzecz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Przekazuje jedynie poglądy autora, a Komisja nie odpowiada za wykorzystanie zawartych w projekcie informacji.

 

       

Piotr Trojański