Free2choose in Poland: "DEBATY / DYLEMATY"

 

Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury

 

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury „Spotkania”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie zaprasza do udziału w polskiej edycji programu edukacyjnego „Free2choose – debaTY/dylemaTY”. Program jest realizowany równocześnie w 55 miejscowościach z 15 krajów europejskich, wśród których znajduje się: Austria, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Dom Anny Frank z Amsterdamu.

W obecnym świecie coraz częściej stajemy przed dylematami, które pojawiają się na granicy pomiędzy podstawowymi wolnościami i prawami człowieka a wartościami demokratycznymi. Pytanie o granice wolności słowa, prawa do zgromadzeń, szacunek do symboli narodowych - dylematy te towarzyszą bieżącym wydarzeniom w kraju i na świecie; mimo to wydaje się, że nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu na ich dyskutowanie.
Sytuacja ta dotyczy młodych ludzi w sposób szczególny – po pierwsze nie czują oni zachęty do samodzielnego zajmowania stanowiska na temat kontrowersyjnych wydarzeń i podejmowania wokół nich wspólnej refleksji, po drugie – nie mają możliwości wypowiadania swojego zdania, zgodnie z zasadą, że „dzieci i ryby głosu nie mają”.

Proponujemy program edukacyjny, w którym młodzi ludzie poznają zasady demokracji oraz wolności i prawa człowieka, a także nauczą się debatowania: argumentacji, prezentowania swojego stanowiska i słuchania racji innych, kultury dyskusji.

Program składa się z dwóch głównych komponentów: wędrującej wystawy oraz debat o wolnościach i prawach człowieka. Szkoły zainteresowane udziałem w programie mogą wybrać oba komponenty, lub realizować każdy z nich niezależnie. Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną dla szkół: bezpłatne warsztaty z uczniami, wszystkie niezbędne materiały edukacyjne, pomoc w organizacyjną, materiały informacyjne i promocyjne. W załączeniu przesyłamy krótką informację na temat programu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Anetą Sarną email: aneta.sarna@spotkania.waw.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym programie, prosimy o kontakt mailowy i potwierdzenie udziału do 10 lutego 2007 r. Prosimy również o określenie dogodnego dla Państwa terminu przeprowadzenia debaty od lutego do końca kwietnia 2007.

Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w Państwa szkole podczas debaty „Free2Choose – debaTY/dylemaTY”.

Z poważaniem,

Aneta Sarna
Koordynator programu

 

       

Piotr Trojański